Minimalūs reikalavimai obligacijų emitentų komunikacijai

  • Spausdinti

Europos finansų analitikų asociacijų federacija (EFFAS), kurios asocijuota nare yra Finansų analitikų asociacija, parengė „Minimalius reikalavimus obligacijų emitentų komunikacijai su investuotojais“ (Minimum Standards for Bond Communication ). Ryšiai su investuotojais dažniausiai yra nukreipti į bendrovės akcininkus, tuo tarpu investuotojams į bendrovės obligacijas dažnai rūpi kitokia informacija. Pirmą kartą parengtuose standartuose nustatomi turinio, formos ir detalumo reikalavimai padėsiantys sėkmingesnei obligacijų emitentų ir investuotojų komunikacijai.

Atgal