Apie Finansų analitikų asociaciją

  • Spausdinti

Finansų analitikų asociacija (FAA) yra 1999 m. sausio mėn. įkurta ne pelno organizacija, neformaliai veikianti nuo 1997 m., kurios dauguma narių dirba finansų bei investicijų valdymo ir tyrimo srityje. 

FAA siekia:

  • Skatinti investicijų valdymo ir įmonių finansų srityje dirbančių specialistų profesionalumą, pagrįstą nuolatiniu profesiniu ir asmeniniu tobulėjimu, etiška ir atsakinga profesine veikla;
  • Prisidėti prie finansų rinkų ir įmonių finansų gerosios praktikos sklaidos.

Pagrindinis FAA veiklos būdas:

  • reguliarių diskusijų organizavimas, pasisakant kviestiniams pranešėjams ir asociacijos nariams. Viešose diskusijose gali dalyvauti ir ekonomikos ir finansų temomis rašantys žurnalistai. Finansų rinkų profesionalai nei įmonių finansų vadovai, besidomintys FAA veikla taip pat yra kviečiami dalyvauti FAA rengiamose diskusijose.
  • būdami aktyvūs Lietuvos ekonominio ir finansinio gyvenimo dalyviais, siekiame būti objektyvūs reikšdami savo profesionalią nuomonę diskusijose aktualiais klausimais bei šviesdami neprofesionalius investuotojus. 

Informacija apie FAA vykdomas programas ir projektus.

Informacija apie FAA vykdomus renginius ir diskusijas. 

Atgal